Om oss
Föreningen är en ideell intresseförening för God Man/Förvaltare som bildades 1999.
Föreningen vill att:
- du ska få stöd i ditt uppdrag,
- ge dig tillfällen till erfarenhetsutbyte,
- ge dig möten med föreläsare som är aktuella för dina huvudmän,
- försäkra dig i händelse av olycka i samband med ditt uppdrag,
- förmedla RGMF:s försäkring att teckna för ekonomiska skador,
- bidra med utbildning genom studiecirklar och medlemsmöten med valda aktuella 
  frågor samt nätverksbildning.

Föreningens uppgift är att:
- med information och utbildning hjälpa medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag,
- bistå medlemmarna i kontakten med anhöriga, institutioner, kommuner och myndigheter,
- samarbeta i gemensamma frågor med övriga godmansföreningar.
 
2021 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-09-15