Start
Debattforum
Anslagstavla
  - Ansvaraförsäkring
  - Olycksfall Krisförsäkring

Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss


Ansvarsförsäkring
- föreningen rekommenderar varmt denna försäkring.

Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå situationer då man är i behov av hjälp vid frågor och dispyter under ett uppdrag. Detta gäller även om du som anhörig har ett uppdrag. 


Rättsskydd- och Förmögenhetsskada
Period från registrerad inbetalningsdag t.o.m 31 mars 2018 och/eller
1 april 2018 t.o.m. 31 mars 2019

Medlemspris 150:- (ord.pris 190:-) föreningen sponsrar med 40:-
Registrera dig här - och fyll i nödvändig information!
OBS! vid ev höjning av avgiften föbehåller vi oss rätten att i efterhand debitera den.

Försäkringen är tecknad av Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) med försäkringsbolaget Gjensidige.
Perioden är 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2018 och/eller 1/4 2018 t.o.m. 31/3 2019 och träder i kraft från och med det datum din inbetalning registrerats på föreningens PG 124 59 54-1
Den gäller inom Norden och där skadan orsakats efter försäkringens begynnelsedag.
Gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i sin verksamhet som anges i försäkringsbrevet under förutsättning att uppdraget är förordnat av Tingsrätten.
Försäkringsbeloppet uppgår till SEK 1 000 000 per skada och försäkringsår.
Gjensidige betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och skiljemannakostnader.
Självrisken är vid varje skada 0,2 Basbelopp. Självrisken ska vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling, rättegång och skiljemannaförfarande.

Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Gjensidige snarast möjligt utan onödigt dröjsmål.

Föreningen rekommenderar dig att teckna Rättsskydd och förmögenhetsskadeförsäkring.
Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställd.
Därför rekommenderar vi varmt att du själv tecknar ovanstående försäkring. Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå situationer då man behöver hjälp vid frågor och dispyter under ett uppdrag. Denna försäkring hjälper dig. Detta gäller även om du som anhörig har ett uppdrag.


Medlem kan du bli även om du inte bor/har uppdrag genom Solna kommun.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode Män /RGMF) och RGS.
Har du frågor, kontakta vår kassör Stig Johansson 070-214 04 73
Glöm inte att meddela oss om du byter mejladress.
Kollektivt olycksfall
Försäkringsbevis
Allmänna avtalsbestämmelser
Ren förmögenhetsskada - inklusive rättsskydd
 
2018 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2018-05-22