Start
Information
Aktiviteter
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
KONFERENSRESA 22/4 2020
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss
GDPR
Om oss
Anslagstavla

Försäkringsbevis    Allmänna avtalsbestämmelser    Ren förmögenhetsskada    Krisförsäkring    Överfallsförsäkring

Registrera dig här - fyll i nödvändig information!
OBS! vid ev höjning av avgiften föbehåller vi oss rätten att i efterhand debitera den.

Försäkringen är tecknad av Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) med försäkringsbolaget Ålands Försäkringar och omfattar:
1.
Allmänt ansvar för sak- & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
 
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:
 
* utreda om skadeståndsskyldigheter föreligger
 
* förhandla med den som kräver skadestånd
 
* föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
 
* betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
3.
Krisförsäkring
4.
Överfallsförsäkring
Premier och självrisker, se Försäkringsbevis
Perioden är 1/4 2020 t.o.m. 31/3 2021 och träder i kraft från och med det datum din inbetalning
registrerats på Solna God Man och Förvaltarföreningens PG 124 59 54-1

Föreningen rekommenderar dig att teckna Rättsskydd och förmögenhetsskadeförsäkring.
Enligt kommunallagen kan inte kommunerna försäkra oss då vi inte, i deras mening, är anställd.
Därför rekommenderar vi varmt att du själv tecknar ovanstående försäkring. Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå situationer då man behöver hjälp vid frågor och dispyter under ett uppdrag. Denna försäkring hjälper dig. Detta gäller även om du som anhörig har ett uppdrag.


Medlem hos Solna God Man och Förvaltarförening kan du bli även om du inte bor/har uppdrag genom Solna kommun.
Som medlem ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring som träder i kraft fr.o.m. den dagen din medlemsavgift registrerats på PG 124 59 54-1
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (/RGMF).
Har du frågor, kontakta vår kassör Stig Johansson 070-214 04 73
Glöm inte att meddela oss om du byter mejladress.
 
2020 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-02-25