Start
Information
Aktiviteter
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Video - Rollkoll
Medlemssida
  - Uppdrag
  - Vem har rätt till GM/F
  - Hur ansöker man GM/F
  - God Man
  - Förvaltare
  - Förmyndare
  - Förvaltarfrihetsbevis
  - Ensamkommande barn
  - Ingår inte i uppdraget
  - Bankbyte
  - Års-/Sluträkning
  - HM avlider
  - Uppdraget upphör
  - Arvode / Betalning
  - Information
  - GM/F avlider
  - Din första dag
  - Bankfolder
  - Årsredovisning
  - Rollkoll
  - Utbildningsmaterial
  - Restskatt
  - Avsluta uppdrag
  - Aktivitetsstöd
  - KIVRA-digital brevlåda
  - Kontoutdrag från bank
  - Bostadstillägg 2020

Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss
GDPR
Anslagstavla


Bankföreningens Bankfolder
Du kan ladda ner foldern till din dator eller skriv ut när du öppnat länken.

En bra informationskälla inför bankbesök.
 
2020 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-08-06