Ensamkommande barn
 
Kommunen ska så snart som möjligt efter barnets ankomst till Sverige utse en god man som ska ta tillvara barnets rättigheter. I de frånvarande föräldrarnas ställe ska den gode mannen agera som både förmyndare och vårdnadshavare för barnet. Barnet får därigenom en företrädare som på ett heltäckande sätt kan ta tillvara barnets intressen i Sverige och verka för barnets bästa. Så snart kommunen har utsett en god man till barnet kan en ansökan om asyl lämnas till Migrationsverket.

Är man god man för ensamkommande barn räknas arvodet lite annorlunda.
Kommuner har olika normer för betalning. Ca 150 kr/tim.
Detta är ett uppdrag som kräver att man är insatt i hur det svenska samhället fungerar och vår flyktingpolitik.


2017-03-17 Info ang. sänkt Arvodesersättning EK 2017-03-17
RGMFs skrivelse till Regeringskansliet ang ovanstående info.

Ny anvisningsmodell för Ensamkommande barn
Förändrade regler ang arvodet


 
2021 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-09-15