Styrelse

Ordf.:            Margaretha Stellnert - LSS-problematik
V. ordf:          Mats Albrektsson - LSS-problematik
Sekr:             Stefan Goldman - Ensamkommande barn / Psyk-problematik
Kassör/         Stig Johansson -Avveckling/Bostadsförsäljning
Medlemmar:
Ledamot:      Anne-Marie Johansson - Anhörigproblematik, Möteskoordinator
Ledamot:      Siv Wetterberg - Psyk-problematik
Ledamot:      Bengt Larsson
Ledamot:      Marita Lind - Hemsida

Ledamot:      Urban Stridfeldt - Ekonomi
Ledamot:      Ingrid Gutemyr
Suppleant:    Ulla Ravell
Suppleant:    Elisabeth Tollsten


Du kan även skriva till oss på Kontakta oss
 
2021 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-09-15