Start
Informationsfolder
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
  - Stadgar
  - Årsmötesprotokoll
  - Infomationsfolder 2018

Avsluta uppdrag
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR
*


Styrelse

Ordförande: Stefan Goldman - Ensamkommande barn / Psyk-problematik
V. ordf:    Ingrid Gutemyr
Kassör:  Stig Johansson -Avveckling/Bostadsförsäljning
Sekr:       Margaretha Stellnert - LSS-problematik
Ledamot  Marita Lind - Hemsidan / Medlemsfrågor
Ledamot: Anne-Marie Johansson - Anhörigproblematik, Möteskoordinator
Ledamot: Siv Wetterberg - Psyk-problematik
Ledamot: Urban Stridfeldt - Ekonomi

Du kan även skriva till oss på Kontakta oss
 
2018 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2018-12-07