Start
Information
Aktiviteter
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Video - Rollkoll
Medlemssida
  - Uppdrag
  - Vem har rätt till GM/F
  - Hur ansöker man GM/F
  - God Man
  - Förvaltare
  - Förmyndare
  - Förvaltarfrihetsbevis
  - Ensamkommande barn
  - Ingår inte i uppdraget
  - Bankbyte
  - Års-/Sluträkning
  - HM avlider
  - Uppdraget upphör
  - Arvode / Betalning
  - Information
  - GM/F avlider
  - Din första dag
  - Bankfolder
  - Årsredovisning
  - Rollkoll
  - Utbildningsmaterial
  - Restskatt
  - Avsluta uppdrag
  - Aktivitetsstöd
  - KIVRA-digital brevlåda
  - Kontoutdrag från bank
  - Bostadstillägg 2020

Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss
GDPR
Anslagstavla


Byte av bank - är det tillåtet?
Ja, det är tillåtet.
Det är INTE förbjudet att flytta huvudmannens pengar till annan bank ej heller att avsluta eller öppna konton för huvudmannens räkning, varför skulle vi i så fall ha utsetts till God Man. Denna handling är inte att anse som en rättshandling!

Bankföreningens tips:
1
2
 
2020 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-08-06