Start
Debattforum
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
  - Uppdrag
  - Vem kan ansöka
  - Kostnad
  - Bankbyte

Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss

Byte av bank - är det tillåtet?
Ja, det är tillåtet.
Det är INTE förbjudet att flytta huvudmannens pengar till annan bank ej heller att avsluta eller öppna konton för huvudmannens räkning, varför skulle vi i så fall ha utsetts till God Man. Denna handling är inte att anse som en rättshandling!

Bankföreningens broschyr - kommer inom kort
Intressant information
 
2018 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2018-02-17