Start
Information
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
  - Uppdrag
  - Vem kan ansöka
  - Kostnad
  - Bankbyte

Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR


Vem kan få God Man/Förvaltare
Person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person.

Ansökan får göras av den enskilde själv, dennes make/sambo, näsmaste släktingar och av överförmyndaren. Som närmaste släktingar anses, förutom make/maka, bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Anmälan om behov av god man kan göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal, avlägsna släktingar med flera.

Förvaltarskap är i huvudsak samma som för godmanskap. När godmanskapet inte är ett tillräckligt skydd mot rättsförluster kan förvaltarskap komma ifråga.

Godman-/Förvaltarskap bygger på samtycke, samråd och samförstånd, vilket innebär att ingen kan förordnas en god man mot sin vilja.

Glöm inte att skaffa dig information om hur godmanskapet fungerar och vad det innebär innan du söker!
Den får du hos Överförmyndarnämnden.

Anmälan inlämnas till Överförmyndarnämnden i den kommun sökanden är skriven i.

 
2019 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2019-11-15