Start
Informationsfolder
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss


Kontakta oss
Föreningen mejl: gmf@solnagodman.se
 
STYRELSEN

Ingrid Gutemyr, ordf
072-502 23 61, mejl:ordf@solnagodman.se


Stefan Goldman, vice ordf, EK, Psyk-problematik
073-904 96 34 mejl: v-ordf@solnagodman.se


Stig Johansson, kassör/medlemsansvarig, Avveckling / Bostadsförsäljning
070-214 04 73 mejl: kassor@solnagodman.se 

 
Margaretha Stellnert, sekreterare, LSS-problematik
070-41 50 211 mejl:sekreterare@solnagodman.se

  
Siv Wetterberg, ledamot, Studieansvarig / Psyk-problematik
070-536 43 38 mejl: mejl:psyk-problem@solnagodman.se 

 
Urban Stridfeldt, ledamot, Ekonomi
076-033 03 74 mejl: ekonomi@solnagodman.se

  
Marita Lind, ledamot, Hemsida-/Medlemsfrågor
070-527 07 87 mejl:hemsida-medlem@solnagodman.se


Anne-Marie Johansson, ledamot, Möteskoordinator / Anhörigproblematik
070-550 77 65 mejl: moteskoordinator@solnagodman.se
 
Mats Lönngren, ledamot, Ensamkommande barn
070-699 11 13 mejl: ek-barn@solnagodman.se


Imran Mirza, ledamot, Bankfrågor
0707141996 mejl: bankfragor@solnagodman.se 
 
 
2018 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2018-10-21