Start
Information
Aktiviteter
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
KONFERENSRESA 22/4 2020
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss
GDPR
Om oss
Anslagstavla

Vem betalar?
Kommunen eller HM betalar arvodet.
HM betalar om dennes inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp (årets prisbasbelopp hittar du på www.scb.se)
och om dennes bruttotillgångar överstiger 2 prisbasbelopp.

Kommunen betalar ditt arvode
Efter inlämnad och godkänd Års-/Sluträkning till Överförmyndaren får du ett Arvodesbeslut
Du ser här uppgifter på de olika betalningsfördelningar och att kommunen står för utbetalningen.
Är du pensionär och betalar lägre skatt - kontakta kommunen och säg till.
Har du uppgett det konto du vill att dom sätter in ditt arvode till är allt i sin ordning.
Kommunerna brukar göra utbetalningar i slutet av månaderna.

 
2020 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-01-17