Start
Informationsfolder
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
  - Uppdrag
  - Vem kan ansöka
  - Kostnad
  - Bankbyte

Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR
*

Vem betalar?
Kommunen eller HM betalar arvodet.
HM betalar om dennes inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp (årets prisbasbelopp hittar du på www.scb.se)
och om dennes bruttotillgångar överstiger 2 prisbasbelopp.

Kommunen betalar ditt arvode
Efter inlämnad och godkänd Års-/Sluträkning till Överförmyndaren får du ett Arvodesbeslut
Du ser här uppgifter på de olika betalningsfördelningar och att kommunen står för utbetalningen.
Är du pensionär och betalar lägre skatt - kontakta kommunen och säg till.
Har du uppgett det konto du vill att dom sätter in ditt arvode till är allt i sin ordning.
Kommunerna brukar göra utbetalningar i slutet av månaderna.

 
2018 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2018-12-07