Start
Information
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR
Video
Vilka skillnader finns det mellan uppdragen god man och förvaltare
2017-03-30 12:08 • Läst 454 gr
PLAY
Vad är ett godmanskap
2017-03-30 11:41 • Läst 330 gr
PLAY
Vad ska en god man göra och inte
2017-03-30 11:40 • Läst 404 gr
PLAY
Vilka uppgifter har personliga assistenter och boendepersonal
2017-03-30 11:26 • Läst 463 gr
PLAY
Vilken rätt till yttrande och insyn har anhöriga i godmanskapet
2017-03-30 11:12 • Läst 219 gr
PLAY
Vilken är anhörigas roll när det finns en GM
2017-03-30 11:11 • Läst 230 gr
PLAY
På vilka sätt kan en GM samverka med personliga assistenter eller boendepersonal
2017-03-30 10:47 • Läst 159 gr
PLAY
Hur länge kan uppdraget pågå
2017-03-29 18:20 • Läst 163 gr
PLAY
Vad gör överförmyndaren
2017-03-29 11:04 • Läst 228 gr
PLAY
Hur kan en GM och Kontaktperson samverka
2017-03-28 16:30 • Läst 223 gr
PLAY
2019 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2019-07-08