Start
Information
Aktiviteter
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Kontakta oss
GDPR
Anslagstavla


Ansökan om God Man / Förvaltare inlämnas hos Överförmyndarnämnden i den kommun huvudmannen är skriven. Tingsrätten beslutar och sänder Registerutdrag till den som utsetts till God Man / Förvaltare.

God Man
En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man. I de fall där huvudmannen inte förstår innebörden av god man, pga. ålderdom, sjukdom etc., ska anhöriga godkänna att du förordnas som god man. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

Förvaltare
Vid förvaltarskap behövs inte huvudmannens samtycke Förvaltare förordnas.
En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan inhämtande av dennes samtycke.
Som förvaltare bör du i vård- och boendefrågor inhämta huvudmannens inställning trots att dennes rättshandlingsförmåga i princip gått förlorad.
                       


OBS! även interimistiska beslut (tillfälligt beslut som gäller tills ett avgörande skett) har samma rättsverkan som ett beslut.
 
2020 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-06-26