Start
Information
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR
Kalender
25 Sep 2019
Onsdag
18:00
Utbildning del I
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Utbildning del I för God Man och Förvaltare
* Grundläggande regler
* Vem kan bli god man
* Hur får man god man
* Vem kan få god man
* Att bevaka huvudmannens rätt
* Att förvalta huvudmannens egendom
* Att sörja för huvudmannens person
* Gode mannens/Förvaltarens befogenheter
* Att tänka på vid uppdragets början
* Hur gör man om huvudmannen inte samarbetar
09 Okt 2019
Onsdag
18:00
LSS information
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Ta med dina frågor!
23 Okt 2019
Onsdag
18:00
Utbildning del II
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Utbildning del II för God Man och Förvaltare
* Frågor från utbildningspasset Del I
* Särskild adress
* Omprövning förvaltarskap
* Vad göra när man inte kommer överens
* Avveckling fast egendom
* Ansökan: aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, sjuk-, handikapp-,
assistansersättning, vårdbidrag, bostads-, boendetillägg
* Söka: fondmedel, försörjningsstöd
* Löpande bokföring, dokumentation
* Årsredovisning
* Förenklad skattedeklaration
* Egna frågor / erfarenhetsutbyte

13 Nov 2019
Onsdag
18:00
Nevro- och Demensinformation
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Ta med dig dina frågor
27 Nov 2019
Onsdag
18:00
Utbildning del III
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Utbildning del III för God Man och Förvaltare
* Genomgång av föräldrabalken
* Hur lösa ut särkullbarn
* Huvudman som vägrar hemförsäkring
* Problemet med den vuxna Sonen /dottern som bor hemma
* Från medelsvensson till uteliggare
* Bevaka huvudmannens rätt i dödsbo
* Problemet med att dela upp lösöret i ett dödsbo
* Sälja bostadsrätt under marknadspris
* Tolkning av testamente
11 Dec 2019
Onsdag
18:00
Bokföringsprogrammet godman.se
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Grundläggande information och genomgång av bokföringsprogrammet www.godman.se
Ta med dina frågor.
15 Jan 2020
Onsdag
18:00
Årsredovisning
Plats: Turkosen, Hannebergsgatan, Solna
Ta med dina frågor, du får tips och hjälp.
22 Jan 2020
Onsdag
18:00
Årsredovisning
Plats: Sollentuna
Ta med dina frågor, du får tips och hjälp.
Vi återkommer senare med adress till mötet.
2019 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2019-09-17